Според Птоломеј, а тој се повикува на информациите добиени од Марин Тирски (околу 70-130), картограф и географ од Тир во Феникија, трговска експедиција од територијата на Римското Царство предводена од Маес Титијан (Μάης Τιτιανός), идентификуван како Македонец, отпатувала далеку на исток по Патот на свилата, доаѓајќи до месноста наречена...
Од пе­ток, 8 март 2024 го­ди­на, „Но­ва Ма­ке­до­ни­ја“ за­поч­ну­ва се­ри­јал на те­ма­та „Македон­ски со­стој­би: Де­та­ли и гло­ба­ли за из­бор­на­та вр­тог­ла­ви­ца (Homo politicus наспро­ти Homo transitionis)“, од авто­рот Со­тир Ко­стов. Во се­ри­ја­лот, авто­рот се­стра­но ќе ги ана­ли­зи­ра по­ја­ви­те, про­це­си­те и од­но­си­те во на­ша­та др­жа­ва и оп­штес­тво во целост, да­вај­ќи од­го­во­ри...
Дали е можно нашите внуци да живеат онолку добро како што се живее во некоја побогата и поразвиена држава од ЕУ? Што треба да направиме денес за нашите внуци (внуците на милениумската генерација) да останат да живеат во Македонија, а нивниот квалитет на живот да е на исто или...
Кога зборуваме за историјата на Балканот и на балканските народи, веројатно има толку вистини (толкувања на настаните) колку и народи, ако не и повеќе. Процесот на помирување на различните истории на Балканот се наоѓа токму на почетокот и веднаш наидува на пречки. За Македонците, за жал, најстрашен е неукиот...
Како одговор на многубројните коментари и реакции во врска со неговата претходна колумна во „Нова Македонија“ за автокефалноста на Македонската православна црква, митрополитот повардарски Агатангел, уште еднаш, во интерес на целата македонска јавност, се навраќа на ова за нас извонредно битно прашање. Во исклучително конструктивен и аргументиран обемен осврт, насловен...
Фашист,терорист, наредбодавец за масовни убиства - Висока бугарска делегација предводена од премиерот Кирил Петков вчера ја посети Битола, а како причина за посетата беше отворањето на центарот за култура „Иван Михајлов“. Бугарскиот премиер беше придружуван од бугарската потпретседателка Илијана Јотова, како и од шефицата на бугарската дипломатија, Теодора Генчовска. Бугарските...
Пресингот на јавноста, пред сѐ ефектуирањето на протестот на Здружението на археолози на Македонија, резултираше групата пратеници-предлагачи да го повлечат предлогот за измени на Законот за заштита на културното наследство од сетот на деветте закони што треба да претрпат измени за да се овозможи побрза изградба на автопатиштата на...
СИЛНИ ПОЗИТИВНИ ОДГЛАСИ ПО ОДЛУКАТА НА ВСЕЛЕНСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА Има и против, но македонскиот дух е нескротлив Долг процес со можни опструкции и многу мудрост во преговорите е дел од следната фаза до конечното признавање на автокефалноста на Македонската православна црква-Охридска Архиепископија (МПЦ-ОА). Признавањето на канонскиот статус од Вселенската патријаршија е само прв...
Човекоцентрична глобализација: Доведување на Г20 до последната милја, не оставајќи никого назад „Васудхаива Кутумбакам (Vasudhaiva Kutumbakam)“ – овие два збора доловуваат длабока филозофија. Овој концепт значи „светот е едно семејство“. Ова е сеопфатен поглед што нѐ охрабрува да напредуваме како едно универзално семејство, надминувајќи ги границите, јазиците и идеологиите. За...
Македонците доброволно се разнебитуваат. Всушност, „целиот триумф на садистичката структура на СС-овците се базирал на таков тип измачување, што потоа жртвата да дозволи самата да биде одведена до јамата без протест, самата да се одрече од секаков квалитет на човечки отпор“ (цитат од книгата „Комунистичка интима“). Токму такво измачување...