Не се „чачка“ толку лесно во Уставот

Промената на Уставот во секоја држава е сложен и противречен процес. Сложен е затоа што опфаќа повеќе фази, а противречен бидејќи секое негово отворање е...

Историјата на една држава е најдобрата учителка

Патриотските чувства кај младите генерации денес треба да се градат кај нив уште од најмлади години. Спомените за жртвите и историските датуми од нашата...

О неписменех: Кои сте бре вие?

(Манифест за нормална држава) Кои сте бре вие и од која дупка излеговте? Вие, неписмените а возгордеани (колку понеписмен, толку повеќе се цени!) способни само...

Политиката на Европа за Кина ќе ги обликува трансатлантските односи

Благодарение на своите инвестиции и пристапот до секое ниво на европските општества, Пекинг е подготвен значително да ја прошири својата улога во политиката на...

Студентски денови, работна акција и средба со Љуба Тадиќ во...

Спомените од пред шеесетина години, од работните акции на изградбата на делницата од автопатот Братство и единство во Македонија (денес познат како дел од...

Рејтинг

По многу години вложувања во себе, откажувања, прескокнување пречки, упорност, тежнеење кон височини..., накратко работа и на сопствениот рејтинг, сега веројатно следува и период...

Ѓорѓи од Лихнидос, Дра/х/ан во Америка…

Интересот за историските вистини и вредности, односно испитувањето на корените и традициите што го обликуваат личниот и колективниот идентитет во едно општество е една...

Предизвици во борбата против насилството врз жените и семејното насилство

Вклучувањето на должното внимание во постапувањето со жртвите и можноста за судска заштита во случај на непочитување на овој принцип се сигнал дека државата...

Законот е еднаков за сите, зашто и одговорноста е истоветна

Славниот германскиот правен теоретичар Рудолф фон Јеринг истакнал дека Стариот Рим се ширел низ светот на три начини, и тоа прво преку своите војски,...

Африка има државници, Македонија – вазали

И само краток преглед на средбите на високи западни функционери со африкански лидери ви покажува колку е несоодветно кога ние во Македонија очајуваме дека...