Ознака: Македонизмот

Бугарската политика и црква чекорат по исти стапки

И покрај заклучокот на новиот бугарски патријарх Даниил за „мир и радост“ и споменувањето на македонскиот архиепископ во литургиите на бугарскиот патријарх, одлуката на...

Македонизмот ќе опстои

Никогаш во историјата на една држава, вклучувајќи ја и нашата, или народ, вклучувајќи го и нашиот, не се случило тоа што се случува деновиве...

Сеништето на македонизмот

Многу сили во Македонија направија сојуз за света војна против македонизмот - тој сојуз е притаен, добро воден, меѓусебно оркестриран и синхронизиран, медиумски сестрано...

Трите предизвици за Македонија и македонизмот

Во своето експозе на вчерашното годишно собрание на МАНУ, претседателот Љупчо Коцарев експлицитно ги искажа трите предизвици со кои денес се соочува Македонија, а...

Македонизмот на дело

Ова е трето продолжение на една, чинам, колумна без крај, поттикната не од еден проглас колку од споменувањето на две идеи, кои досега изгледаа...

Огниште на македонската писменост, образование, идентитет и постоење

Во општествен амбиент исполнет со закани по националниот идентитет, оправдана е секоја индивидуална или колективна реакција на дразби насочени кон распарување на сврзувачкото ткиво...

Во македонизмот се вградени идеите за слободата, демократијата, патриотизмот, правдата…

Македонштината никогаш ниту била ниту ќе биде етнонационализам и шовинизам, беше и си останува едно слободарство. Тоа е идеологија на етнички, религиски и културен...

Јазикот не е ниту српски ниту бугарски

Македонизмот во илинденската епоха низ факти (1893- 1909) (4) Пишува проф. д-р Михајло Миновски Во периодот што го обработуваме мошне беа активни руските, австриските, британските, српските...