Објавена новата поетска книга на Ристо Лазаров

Издавачкиот центар,,Антолог“ ја објави новата поетска книга на Ристо Лазаров, „Срце во мозокот“. Наведувајќи ја како мото на својот поговор кон книгата на Лазаров библиската сентенца дека,,Мислата на срцето човечко е зла“, Лидија Капушевска Дракулевска забележува дека во сенките на сегашноста човекот како да станува сѐ помалку емотивно, а сѐ повеќе неразумно (ирационално) суштество. А само доколку срцето и разумот се проникнуваат во човекот, може да се постигне баланс во животот и во светот. Ова е стожерна оска околу која гравитираат стиховите од најновата книга на Лазаров.
– Првата средба со оваа книга стихови збунува веќе со самиот необичен наслов (впрочем, како и претходната именувана „Чинук“). Срце во мозокот – дали со изборот на оваа, навидум парадоксална синтагма (спој на емотивноста и интелектот), поетот, можеби, сака да ги изрази парадоксот и апсурдот на нашето совремие? И зошто „главатарите“ (како што се именувани денешните политички моќници), „се препознаваат / по срцата вгнездени во нивните глави“ – како што иронично ќе рече лирскиот субјект во воведната, истоимена песна? Дали се тие свесни за безумието и лудилото што го креираат? Или, пак, се раководат од емоции (и тоа негативни, како омраза, гнев) наместо рационално да се соочат со предизвиците? Како и да е, изборот на насловот на стихозбирката „Срце во мозокот“ е успешна поетска алатка што провоцира со нагласената врска помеѓу емоциите и когницијата. Оваа топла човечка приказна што живот значи е надежта скриена во книгата кутија „Срце во мозокот“ на Ристо Лазаров. За разлика од Пандорината, оваа кутија чека да биде отворена. Ви треба само „срце во мозокот“ – вели Капушевска Дракулевска.