Во една деликатно исткаена мрежа од видеа поврзани во две видеоинсталации, Неделкова на едноставен начин гради една сложена структура, која се обидува да ја преиспита границата на видливото и затскриеното

Oтворена е самостојната изложба „Изведувајќи го безличното/манифестирање на спекулумот“ (Performing the Impersonal / Manifesting Speculum) на уметницата Наташа Неделкова во Музејот на современа уметност. Наедно ќе може да се ужива и во пролетно матине со единствениот поглед кон градот.
Куратори на изложбата се: Ива Димовски, Владимир Јанчевски и Благоја Варошанец. Неделкова е една од тројцата наградени автори за „најуспешен автор и дело“ на минатогодишното 13. Меѓународно биенале на млади уметници, а наградата подразбира реализација на самостоен проект во Музејот на современата уметност – Скопје. Наедно, Неделкова е избрана од европското номадско биенале за современа уметност „Манифеста 14“ да биде дел од нивната официјалната програма оваа година.
„Изведувајќи го безличното / манифестирање на спекулумот“ е проект на Неделкова, кој се реализира во форма на две видеоинсталации „Д арт оф сиинг“ и „Манифестинг спекулум“ во два засебни простори во МСУ-Скопје. Во тие две „црни кутии“, на три проекции и четири екрани, ќе бидат претставени рефлексии за женската сексуалност, политичкиот ангажман, насилството и раскажувањето приказни.
Неделкова, потпирајќи се на концепти од Сигмунд Фројд и Лис Иригаре, ја преиспитува можноста за користење на техниките на манифестирање, со цел да се визуализира женската сексуалност, која се смета за мистериозна, недостапна, за „црн континент“.

Со овој тематски фокус и на специфичен начин, ова е обид да се направи дополнителен придонес во расветлувањето на овој феномен.
– Низ овие инсталации го изведуваме безличното преку колективно слушање, танцување социјални кореографии и визуализирање позиции на протест. Женската сексуалност, гледана од перспективата на Манифестираниот спекулум, произведува етичко знаење, кое е поетско, нетранспарентно и против општествениот поредок и закон. Таа е против опасните репродукции на истото тоа. Ткае заедништво со непознатото што доаѓа, преку слободна игра – вели Неделкова.

Владимир Јанчевски, еден од кураторите на изложбата, смета дека делата од оваа изложба на Неделкова се креативно надоврзување на нејзините истражувачки интереси, кои се разработуваат и во некои претходни дела, како и во награденото видео дело „Ткива на идентитет“, претставено на 13. Биенале во 2021 година.
– Во една деликатно исткаена мрежа од видеа поврзани во две видеоинсталации, Неделкова на едноставен начин гради една сложена структура, која се обидува да ја преиспита границата на видливото и затскриеното. Осврнувајќи се на значајни аспекти на (без)личното, на пресекот помеѓу политичкото и поетското, таа ги открива суптилните релации на можностите нешто да се визуализира и да се манифестира како точка на отпор – вели Јанчевски.

Покрај Неделкова, наградени автори од 13. Меѓународно биенале на млади уметници се и Дарко Алексовски, чија изложба беше отворена на 8 април и сѐ уште може да се види во МСУ-Скопје, а во ноември со самостојна изложба ќе се претстави и Дритон Селмани. Наградата на Биеналето подразбира реализација на самостоен проект, а со тоа Музејот на современата уметност – Скопје, како одговорна институција, ја остварува својата стратегиска определба за стимулирање на рецентната уметничка сцена и отворање можности за достојно претставување на новите генерации уметници пред пошироката јавност.

Изложбата се реализира со поддршка на Министерството за култура и ќе биде отворена до 26 мај 2022 година.