Ознака: Наташа Неделкова

Наташа Неделкова манифестира рефлексии за женската сексуалност

Во една деликатно исткаена мрежа од видеа поврзани во две видеоинсталации, Неделкова на едноставен начин гради една сложена структура, која се обидува да ја...