Ознака: кирилицата

Кирилицата во светот на технологијата

Доколку се осврнеме на кирилицата воопшто, во определен период таа како да ја изгуби својата привлечност, па во имиња, називи, фирми се користеше исклучиво...

Кирилицата е жива, разиграна, еластична азбука – подготвена за новото време

Предизвиците со кои, главно, се соочува и со кои треба да се справува кирилицата во нашата држава можеме да ги подведеме под две групи:...

Глаголицата и кирилицата

Приказни од 10 век Приказна бр. 1: Бугари Почнува уште некаде во 5 в., па и порано, додека еден народ, во најстарите (кинески) документи познат како...

Во време на македонско негирање важна е правилна употреба на кирилицата

Дигиталната типографија широко ги отвора портите што водат кон запишувањето на македонскиот пишан збор во вечноста, со нашата една и единствена македонска кирилица, вели...