Ознака: Анте Поповски

Кре­а­тив­на ра­бо­тил­ни­ца за сред­но­школ­ци: “За­поз­на­ва­ње со по­ет­ски­от уни­вер­зум на Ан­те По­пов­ски”

Во рам­ки­те на про­е­ктот „По­е­зи­ја во фар­мер­ки“, кој е со­ста­вен дел од сед­мо­то из­да­ние на ме­ѓу­на­род­на­та по­ет­ско-кул­тур­на ма­ни­фе­ста­ци­ја „Ан­те По­пов­ски-Ан­те­во пер­о“, во биб­ли­о­те­ка­та на...

Творештвото на Анте Поповски ќе се дигитализира

Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје потпиша договор со здружението за зачувување на делото на Анте Поповски, „Антево перо“, за добивање дигитализирани материјали од...

Дигитализација на творештвото на Анте Поповски во Градската библиотека во Скопје

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“– Скопје потпиша договор со Здружението за зачувување на делото на Анте Поповски „Антево перо“, за добивање дигитализирани материјали од...

Омаж по повод 20 години од смртта на академик Анте Поповски

Омаж по повод 20-годишнината од смртта на современиот македонски поет академик Анте Поповски ќе се одржи вечерва, во 19.15 часот, во Културно-информативниот центар во...

Омаж во чест на академик Анте Поповски

На 26 октомври (четврток), со почеток во 19:15 часот, во Културно информативниот центар во Скопје, ќе се одржи Омаж по повод 20-годишнината од упокојувањето...

Промовиран зборник на трудови „Антево дело“

Во прекрасниот и амбиентален простор Порта Македонија, синоќа беше промовиран  Зборник на трудови поднесени на Меѓународниот научен симпозиум „Антево дело“, одржан во Лазарополе, родното...

„Антево слово 2022-2023“ – меѓународен конкурс за поезија во Сицилија

Меѓународната поетска манифестација „Анџело Ла Векија“ („Il Parnaso – Concorso di Poesia – Premio Angelo La Vecchia“), во соработка со здружението за развој на...

Четиригодишнината од Преспанскиот договор: Што понатаму?

Стефан Петрушев За разлика од Западна Европа, каде што поимот нација најчесто се третира исклучиво политички и се поврзува само со државата, во Источна Европа...

Непознати сторители ги осквернавиле бистите на Анте Поповски и Славко Јаневски

Непознати сторители синоќа во Струга ги осквернавиле бистите на македонските поети Анте Поповски и Славко Јаневски. Бистата на Поповски била фрлена во водите на...

Шест поетски остварувања за наградата „Aнтево перо“

Шест поетски остварувања се избрани во потесниот круг за наградата „Антево перо“ за 2021 година и од нив ќе биде прогласена победничката стихозбирка. На својот...