Во неколку продолженија ќе објавиме стихови од писателот Саво Костадиновски, кој ги напишал за својата татковина Македонија. Тој ги опеал планините, реките, езерата, градовите нејзини, па преку овие стихови ќе можете и сами да проверите колку знаете за земјата во која сте родени

Јакупица
Го замоли Јакупица
својот Јакуп,
планина да земаат
лете, под закуп.
Јакуп како Јакуп,
нејќе ни да чуе,
се само се лути,
сенешто се дуе…

Како змија да ја касна,
лута змија – лутица,
планина се престори,
кутрата Јакупица!

Баба

Векови си векува,
ни болна, ни слаба,
таа горда планина,
таа лична Баба.
А над неа Пелистер –
како некој џин,
на сите се фали:
„На Баба сум син!“

Зошто ми е внук –
ме загриза црв,
по одговор отидов
до самиот врв!

Јабланица

Јавам коњче –
јаваница,
кон планина –
Јабланица.

Таму горе
да го пасам,
од жешкото –
да се спасам.

Ноќ ме фати –
на граница,
сон ми дари –
Јабланица!

Караџица

Има една тенка,
една црна жица,
таа густа шума –
таа Караџица!

Час се движи право,
час се нешто витка,
сѐ до врвот горе –
до самата Китка!

Таму среде зелено,
шири лад – ладина,
и шумат бистри води –
од пенлива Кадина!

Огражден

Според зборот „огражден“,
мислам ти си ограден, но не гледам огради,
следејќи те катаден.

Една мисла за тебе,
сѐ така ми навева,
дека токму денот убав –
од тебе ни изгрева!

Па наместо Огражден,
везден трубам катаден:
име да ти смениме
да ни станеш Огревден!


За авторот

Саво Костадиновски е македонски и германски поет, раскажувач, патописец, публицист, писател за деца и возрасни, препејувач.
Роден е во 1950 г., во с. Горно Ботуше, Македонски Брод. По катастрофалниот земјотрес во Скопје, во 1963 година, живее на повеќе места на просторот на бивша Југославија. Од 1971 година живее и работи во Келн, Германија. Завршил средно техничко училиште во Белград и трет степен за технички инженер во Келн.
Добитник е на наградата „Иселеничка грамота“ од Матица на иселениците на Македонија, како и на награда од Сојузот на германските писатели.
Негови творби се објавувани во списанија за деца и возрасни во Македонија, а преведуван е на српски, хрватски, германски и на романски јазик. Застапен е во антологии.
Меѓу другите, автор е на делата: „Лето во родниот крај“, „Кафез без птици“, „Децата на светот“, „Македонски знаменитости“, „Со татковината“, „Трите века“, биографски хронолошки роман за возрасни, книгата „На Македонија со љубов“ и многу други.
Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1989 година, а на Сојузот на писателите на Германија од 1993 година.