До крајот на 2023 година, европскиот пазар на сместувачки капацитети во хотелскиот сектор и организацијата на одморите се очекува целосно да закрепне од негативниот ефект на пандемијата на ковид-19 и да го надмине највисокото ниво пред пандемијата во 2019 година. Побавен но стабилен раст се предвидува во иднина, по 2023 година, што значи дека туризмот и натаму ќе бележи заработка.