Бројките на „Евростат“ ја открија просечната возраст на која младите во Европа ја напуштаат родителската куќа за да се осамостојат. На врвот на листата е Португалија, каде што се осамостојуваат на зрела возраст од 33,6 години. Ова е исто така показател за трендот дека младите во појужните нации имаат тенденција да останат со своите родители подолго, при што Хрватска, Грција, Италија и Шпанија се на врвот на рангирањето. На дното, северниот дел на континентот е претставен со Данска, Финска и Шведска.