Според податоците собрани од Глобалното истражување на потрошувачите на „Статиста“, 16 отсто од холандските испитаници рекле дека главно дома пристапуваат до интернет преку безжичната врска на соседот или наемодавателот. Ова е повеќе од двојно од стапката на луѓе во другите избрани земји, со тоа што во Германија тој удел изнесува седум отсто, а во Франција шест отсто. Според истражувањето, само 40 отсто од испитаниците во Холандија имале пристап до широкопојасен интернет и дополнителни 14 отсто мобилна врска преку паметен телефон или таблет во 2022 година.
Во меѓувреме, САД и Велика Британија имаа пониски стапки на возрасни што користат интернет од нивните соседи. Така, три отсто од Американците и само два отсто од Британците крадат интернет. САД, исто така, имаа релативно низок удел на луѓе со широкопојасен интернет, со 43 отсто, додека во Велика Британија таа бројка изнесува 76 отсто. Иако причините за ова несовпаѓање не се целосно јасни само од податоците, интересно е да се забележи дека упадот во шифриран безжичен интернет не е кривично дело во Холандија, иако тоа е така во други земји.