Когнитивното опаѓање е еден од најпредизвикувачките аспекти на стареењето кај луѓето. Според резултатите од многу истражувања, вештините за разбирање, помнење и расудување можат да почнат да слабеат веќе на возраст од околу 45 години.
Слабеењето на когнитивните способности е природен дел од стареењето и како такво не е знак за тревога. Меѓутоа, лекарите предупредуваат дека постојат одредени знаци на кои треба да се обрне внимание во случај овие споменати промени да се појават порано отколку што треба.

Одредени симптоми што можат да се појават кај помлада или средовечна личност може да укажуваат на тоа дека нивниот мозок старее многу побрзо отколку што треба, а тоа може да го зголеми ризикот од деменција и други когнитивни болести. Значи, знаците на кои треба да внимавате се следниве:
– губење на меморијата и заборавеност;
– тешкотии со концентрација и фокусирање;
– пад на вештините за решавање проблеми;
– промени во расположението и емоционална нестабилност;
– намалена ментална агилност и побавна брзина на обработка на податоци.