Животни

Истражувањето е спроведено врз основа на базата на податоци на Кралскиот ветеринарен колеџ во Велика Британија, кој содржи податоци за повеќе од два милиони животни. Од тој број, по случаен избор, беа избрани 30.563 кучиња што починале во периодот од 1 јануари 2016 до 31 јули 2020 година.
Докажано е дека кучињата со најкраток животен век имаат кратки сплескани лица, како булдозите и боксерите.
Така, францускиот булдог во просек живее само 4 и пол години. Покрај француските и англиските булдози, чивавите, хаските и мопсовите имаат најголема шанса да умрат пред да наполнат две години.
Во светот има повеќе од 220 чистокрвни раси и безброј мешани раси, а нивниот просечен животен век е 11 години.