Каква замка крие монетарното затегнување?

Владите и централните банки во САД и во Европа продолжуваат да инсистираат дека зголемување на каматните стапки е единствениот начин за скротување на растот на цените, иако е кристално јасно дека ваквиот пристап не функционира. Погрешното прекумерно потпирање на зголемувањето на каматните стапки најверојатно ќе доведе до економска катастрофа во земјите со ниски и средни приходи

Шпанско-американскиот филозоф Џорџ Сантајана предупреди дека „оние што не можат да се сетат на минатото се осудени да го повторуваат“. Но понекогаш дури и оние што можат да се присетат на минатото имаат селективна меморија и носат погрешни заклучоци. Вака се одвива одговорот на светската политика на актуелниот напад на инфлација, при што владите и централните банки во развиениот свет инсистираат на тоа дека единствениот начин да се скротат зголемените цени е преку зголемување на каматните стапки и затегнување на монетарната политика.
Волкеровиот шок од 1979 година, кога Федералните резерви на САД, под тогашниот претседател Пол Волкер, нагло ги зголемија каматните стапки како одговор на прекумерната инфлација, го постави шаблонот за денешното монетарно затегнување. Одлуката на Волкер за зголемување на каматните стапки имаше цел да се бори против спиралата на цените на платите преку зголемување на невработеноста, а со тоа намалување на преговарачката моќ на работниците и намалување на инфлациските очекувања.
Но контекстот за овој тежок пристап беше многу различен од сегашните услови, бидејќи зголемувањето на платите не е главниот двигател на инфлациските притисоци. Всушност, дури и во САД реалните плати се намалуваа во текот на изминатата година. Сепак, тоа не ги спречи некои економисти да тврдат дека повисоката невработеност и последователните поголеми падови на реалните плати се неопходни за да се контролира инфлацијата. Дури и некои од најгласните поборници за монетарно затегнување и брзи зголемувања на каматните стапки признаваат дека оваа стратегија најверојатно ќе предизвика рецесија и значително ќе им наштети на животите и егзистенцијата на милиони луѓе во нивните земји и на други места. Исто така, се чини дека има мало несогласување дека зголемувањето на стапките не ја забави инфлацијата досега, веројатно затоа што зголемените цени се поттикнати од други фактори.
Би се очекувало од наводните одговорни лица во светската макроекономска политика да го препознаат проблемот и да се обидат да дадат посоодветни одговори. Но креаторите на националните политики во напредните економии, како и мултилатералните институции, како што се Меѓународниот монетарен фонд и типично поразумната Банка за меѓународни порамнувања, се чини дека немаат интерес за алтернативни објаснувања или стратегии.

Оваа интелектуална инерција ја води политиката во лоша заблуда. Истражувањата сè повеќе покажуваат дека сегашниот бран на инфлација е поттикнат од ограничувањата на понудата, профитирањето на големите компании во критичните сектори, како што се енергијата и храната, и зголемените профитни маржи во другите сектори, како и од цените на суровините. Решавањето на овие фактори би барало разумни политики, како што се поправање на нарушените синџири на снабдување, ограничување на цените и профитот во важни сектори, како храната и горивото, и зауздување на шпекулациите на пазарот на стоки. Иако владите добро ги знаат овие опции, тие не ги разгледуваат сериозно. Наместо тоа, избраните функционери низ светот им препуштија на централните банки да ја контролираат инфлацијата, а централните банкари, пак, се потпираа на нетактичните алатки за зголемување на каматните стапки. Иако ова ќе им нанесе непотребна економска болка на милиони луѓе во развиените земји, последиците за остатокот од светот веројатно ќе бидат уште полоши.
Дел од проблемот е што макроекономските политики на најголемите напредни економии во светот се фокусираат исклучиво на она што тие го гледаат како нивен национален интерес, без оглед на влијанието врз тековите на капиталот и трговските модели на другите земји. Светската финансиска криза од 2008 година потекна од американската економија, но нејзиното влијание врз економиите во развој беше многу полошо, бидејќи инвеститорите избегаа кон безбедноста на американските средства. И кога огромните експанзии на ликвидноста и ултраниските каматни стапки што следуваа во развиените земји предизвикаа шпекулативни текови на „жешки пари“ да се шират низ целиот свет, земјите со ниски и средни приходи беа изложени на нестабилни пазари, врз кои имаа мала или никаква контрола. Слично на тоа, денешното брзо монетарно затегнување откри колку може да биде катастрофална таквата интеграција.

Новиот труд на холандскиот економист Сервас Сторм го покажува степенот на колатералната штета што може да ја предизвика монетарното затегнување во земјите со ниски и средни приходи. Зголемувањето на каматните стапки во САД и во Европа најверојатно ќе резултира со повеќе должнички кризи и неплаќања, значителни загуби на производството, поголема невработеност и нагло зголемување на нееднаквоста и сиромаштијата, што ќе доведе до економска стагнација и нестабилност. Долгорочните последици би можеле да бидат катастрофални.
Секако, богатите земји не можат да останат имуни на ова количество на штета. Додека политичарите во САД и во Европа не го земаат предвид влијанието на своите политики врз другите земји, ефектите сигурно ќе се прелеат во нивните сопствени економии. Но за земјите со ниски и средни приходи, влогот е многу поголем. За да преживеат, економиите во развој мора да бараат поголема фискална автономија и слобода на монетарната политика, што ќе им овозможи поинаку да управуваат со тековите на капитал и да ги обноват трговските модели. Како што покажаа тековната пандемија и климатската криза, стремежот за поголема мултилатерална соработка и правично закрепнување не е само љубезност или морал, тоа е во просветлен личен интерес на богатите земји. Сепак, ретко кој во тие земји, а особено економските политичари, се чини дека го признава тоа.

Џајати Гош е професорка по економија на Универзитетот во Амхерст, Масачусетс