Дали новата стагфлација е одраз на случувањата во Украина?

Исто како пандемијата на ковид-19, украинскиот конфликт придонесе за стагфлациските притисоци во САД и другите напредни економии. Иако фискалните и монетарните власти сега ја држат состојбата под контрола, сепак тие најверојатно ќе се судрат со ограничувањата на нивните политички опции кога ќе се променат условите

Глобалната економија претрпе два големи негативни шока, прво од пандемијата, а сега од инвазијата во Украина. Специјалната воена операција дополнително ја наруши економската активност и резултира со повисока инфлација, бидејќи нејзините краткорочни ефекти врз понудата и цените на суровините се комбинираа со последиците од прекумерните монетарни и фискални стимулации низ напредните економии, особено во САД, но и во други земји. Оставајќи ги настрана длабоките долгорочни геополитички последици од конфликтот, непосредното економско влијание резултира со повисоки цени на енергијата, храната и индустриските метали. Ова, заедно со дополнителни нарушувања на глобалните синџири на снабдување, ги влоши стагфлациските услови што се појавија за време на пандемијата. Стагфлацискиот негативен шок на понудата претставува дилема за централните банкари. Бидејќи се грижат за зацврстување на инфлациските очекувања, тие треба брзо да ја нормализираат монетарната политика, иако тоа ќе доведе до дополнително забавување и последователна рецесија. Но бидејќи тие исто така се грижат за растот, треба да продолжат полека со нормализирање на политиката, иако тоа ризикува да ги ослаби инфлациските очекувања и да предизвика раст на цените како резултат на повисоките плати. Во присуство на постојан негативен шок на понудата, зголемувањето на трансферите или намалувањето на даноците не е оптимално, бидејќи го спречува падот на приватната побарувачка како одговор на намалувањето на понудата.

За среќа, европските влади што сега бараат повисоки трошоци за одбрана и декарбонизација може да ги сметаат овие форми на стимул како инвестиции наместо како тековни трошоци, кои со текот на времето би ги намалиле тесните грла во понудата. Сепак, секое дополнително трошење ќе го зголеми долгот и ќе го надмине прекумерниот одговор на пандемијата, која беше придружена со масовна фискална експанзија со ниски каматни стапки и монетизација на настанатите долгови. Со крајот на пандемијата, владите започнаа многу постепена фискална консолидација, а централните банки со програми за нормализација на политиките за да ја зауздат ​​инфлацијата на цените и да спречат ослабување на инфлациските очекувања. Но украинскиот конфликт предизвика нова компликација, бидејќи стагфлациските притисоци сега се повисоки.
Фискално-монетарната координација беше белег на одговорот на пандемијата. Но, сега, додека централните банки се задржаа на нивниот нов агресивен став, фискалните власти донесоа олеснувачки политики за да го ублажат ударот од зголемените цени на енергијата. Во принцип, повеќето влади имаат три економски цели: поддршка на економската активност, обезбедување стабилност на цените и долгорочно одржување на каматните стапки или суверените распони под контрола преку постојана монетизација на јавниот долг. Инструментите за остварување на овие цели се монетарната и фискалната политика, како и регулаторните рамки. Секој од нив соодветно се користи за справување со инфлацијата, поддршка на економската активност и спроведување санкции. Поради ова здружување на фактори, системот достигна привремена рамнотежа, при што секоја од трите цели е делумно решена. Но неодамнешните пазарни сигнали сугерираат дека оваа мешавина на политики ќе стане несоодветна, создавајќи нови нерамнотежи.

Дополнителните фискални стимулации и санкциите кон Русија може да ја поттикнат инфлацијата, со што делумно ќе ги поразат напорите на креаторите на монетарната политика. Згора на тоа, обидот на централните банки да ја скротат инфлацијата преку повисоки политички стапки ќе стане неконзистентен со приспособливите политики на билансот на состојба, а тоа може да резултира со повисоки долгорочни каматни стапки и суверени распони, кои веќе нагло се движат нагоре. Централните банки ќе мора да продолжат да жонглираат со некомпатибилните цели за контрола на инфлацијата, а истовремено да ги одржуваат ниски долгорочните стапки преку политиките за одржување на билансот на состојба. Владите цело време ќе продолжат да ги поттикнуваат инфлациските притисоци со фискални стимулации и постојани санкции.
Со текот на времето, построгите монетарни политики може да предизвикаат забавување на растот или целосна рецесија. Но друг ризик е дека монетарната политика ќе биде ограничена од заканата од должничката замка. Со нивото на приватниот и јавниот долг на историски највисоки нивоа како удел од БДП, централните банкари можат да ја нормализираат политиката пред да ризикуваат финансиски крах на пазарите на долгови и акции. Во тој момент, владите, под притисок на незадоволните граѓани, може да бидат во искушение да ги ограничат цените, платите и административни контроли за да се скроти инфлацијата. Ако ништо друго, некои влади би ги влошиле работите со повторно воведување механизми за автоматско индексирање на платите и пензиите.

Во такво сценарио, сите политичари би ги сфатиле ограничувањата на нивните сопствени алатки. Централните банки ќе увидат дека нивната способност да ја контролираат инфлацијата е ограничена со потребата да продолжат да ги монетизираат јавните и приватните долгови. Владите ќе увидат дека нивната способност да ги задржат санкциите кон Русија е ограничена од негативните влијанија врз нивните сопствени економии.
Постојат две можни крајни сценарија. Политичарите може да се откажат од една од нивните цели, што ќе доведе до повисока инфлација, помал раст, повисоки долгорочни каматни стапки или поблаги санкции, придружени можеби со пониски капитални индекси. Од друга страна, тие може да се задоволат само со делумно постигнување на секоја цел, што ќе доведе до неоптимален макроисход на повисока инфлација, помал раст, повисоки долгорочни стапки и помеки санкции, со пониски капитални индекси и пониски декретни валути. Во секој случај, ова ќе се одрази на домаќинствата и потрошувачите, што ќе има понатамошни политички импликации.

Нуриел Рубини е почесен професор по економија на бизнис-школата „Стерн“ на универзитетот „Њујорк“. Брунело Роса е привремен професор на универзитетот „Бокони“