Фото: Архива

– Кредибилитет.
– „Нова Македонија“ е љубов, Македонија.
– Еден од столбовите на македонската државност!
– Влијателен гласник преку кој народот може и треба да испраќа силни пораки. Тивка вода, брег рони.
– Еден од ретките наши весници/портали што ги читам/следам онлајн. Добар медиум.
– Прв печатен дневен македонски весник.
– Еден живот…
– Македонија. Писменост. Борба. Еден и единствен.
– Гласот на разумот и вистината во време на шокантни и силни лаги, мавтања и замајувања.
– Достојни на новинарството и потсетник на суштината на нашето македонство.
– Сигурност, точност, навременост за сите општествени и политички случувања.
– Глас на обесправениот Македонец.
– Прв и најдобар македонски весник.