БУГАРИЈА КОНТРА ЕВРОПСКИТЕ ВРЕДНОСТИ, ДЕМОКРАТИЈАТА И ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Меѓународното движење за човекови права (ММДЧП), кое активно работи веќе 36 години на полето на човековите права, од своето основање во 1986 година, во најновиот годишен извештај за 2021 година констатира огромен број аномалии, пропусти, злоупотреби, прекршувања и лавина противправни и антиевропски постапки на институции и политичари од Бугарија во однос на Македонците во оваа земја. Тие бараат итни мерки и надворешна интервенција, особено од европските институции за дисциплинирање и европеизација на Бугарија

Во текот на 2021 година, положбата на македонското малцинство во Бугарија се влоши поради тензиите во односите на Бугарија со Република Македонија, поради обидите на Бугарија да го принуди Скопје да се откаже од постоењето на македонското малцинство во Бугарија и медиумската кампања што се спроведува во Бугарија во оваа насока. Во општеството владее клима на нетрпеливост кон Македонците, кон кои е насочен говор на омраза, кој честопати нашироко се пренесува низ медиумите без да биде казнет од државните институции и без да наиде на осуда од општеството, се вели во годишниот извештај на Македонското меѓународно движење за човекови права.

Во извештајот се посочува дека се одбележуваат веќе 58 години од почетокот на политиката на негирање, асимилација и дискриминација на македонското малцинство во Бугарија, иако поминаа14 години откако Бугарија стана членка на Европската Унија, но и повеќе од 30 години како се декларира за „демократска земја“. Но и покрај долгиот стаж како членка на ЕУ, Бугарија со своите постапки и политики ни оддалеку не е ниту европска ниту, пак, демократска држава. Во деталниот извештај за прекршувањата на човековите права во 2021 година се забележани голем број случаи, меѓу кои како најспецифични се посочуваат континуираното негирање на македонското малцинство, нација и идентитет, говор на омраза, повреда на правото на здружување, малтретирање на македонски активисти, антиевропскиот пописот спроведен меѓу септември и октомври 2021 година, како и одбивањето на властите да почнат дијалог со Македонците од Бугарија. Македонското малцинство во Бугарија нема ниту едно од правата предвидени во Рамковната конвенција за правата на националните малцинства. Во училиштата децата не учат ништо за македонското малцинство и нација, напротив, им се сервираат информации во кои не само што никаде нема каков било спомен на македонската нација и малцинство туку и се негира нејзиното постоење.

Во општеството владее клима на нетрпеливост кон Македонците и тие се предмет на говор на омраза, кој често е широко изложен преку медиумите без да биде санкциониран од државните институции и без да наиде на осуда од поширокото општество. Македонците не се застапени во државните институции, од избрани претставници (поради недостиг од регистрирана политичка партија) или од организации. Ниту една од регистрираните страни во Бугарија не ги брани правата на Македонците во Бугарија.

И оваа година ниту Комисијата за борба против дискриминацијата, ниту која било друга организација не донесе официјален став во врска со состојбата на Македонците во Бугарија, и покрај фактот дека бројот на пресуди против Бугарија во Европскиот суд за човекови права се искачи на 14. Во 30-те години демократија, ниту една бугарска официјална институција не го стори тоа.
И покрај големиот број препораки од меѓународните тела, бугарските власти упорно продолжуваат да одбиваат да водат дијалог со македонското малцинство, се наведува во извештајот.

Негирањето на македонското малцинство е основа за говорот на омраза на кој е подложено македонското малцинство.
Оваа омраза добива форма на јавно омаловажување на Македонците. На 15 септември 2021 година, бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски преку радиото Фокус ги нарече луѓето со македонска свест „мала група составена од неколку преостанати пијани дегенерици од Пиринска Македонија, кои биле преобратени од поранешните југословенски тајни служби за да се идентификуваат поинаку од бугарскиот начин и од кои десет луѓе имаат вкупно пет заби“.

ОМО Илинден е организација што не може да се регистрира веќе 30 години, и покрај низата пресуди на ЕСЧП и одлуки на Комитетот на министри во нејзина полза. Пописот беше спроведен без посебна графа „македонски“ во пописниот образец, што е дел од државната политика на негирање на македонското малцинство. Со оглед на актуелната состојба во земјата, не се чини веројатно дека состојбата на Македонците во Бугарија може да се подобри без сериозна надворешна интервенција, особено од европските институции. Овој проблем е многу стар и сериозен и бара итни мерки. Негирањето и дискриминацијата на македонското малцинство претставуваат последен остаток на тоталитарната политика во Европската Унија, се вели во извештајот.

ММДЧП и македонското малцинство во Бугарија бараат ЕУ и НАТО да ги осудат овие две нивни земји-членки за нивното грубо прекршување на правата на Македонците и конечно да ги спроведат конвенциите за човекови права на кои се потписнички двете земји.