Истражувањата идентификуваа голем број фактори што можат да го поттикнат ваквото однесување зад воланот. Интересно е да се забележи дека иако повеќето луѓе јавно го осудуваат агресивното возење, тоа останува присутно, предизвикувајќи сериозни безбедносни и социјални последици. Агресивниот пристап на еден возач може да предизвика верижна реакција, поттикнувајќи ги другите учесници да се однесуваат на ист начин, создавајќи потенцијално опасни ситуации и зголемувајќи го ризикот од несреќи

Агресивното возење и неговите негативни последици

На прометните патишта низ светот, агресивното возење станува сè поизразен проблем, ставајќи ја безбедноста во сообраќајот на прво место, а ништо подобро не е ниту во земјава, каде што полицијата речиси секојдневно санкционира повеќе од 100 возачи за брзо и агресивно возење. Неодамна беа санкционирани дури над 800 брзи возачи. Агресивното возење може да се дефинира како намерно однесување на возачот што ги доведува во ризик неговата безбедност и другите учесници во сообраќајот. Овој феномен отвора сериозни прашања за индивидуалната одговорност, но и за поширокиот контекст, кој влијае на формирањето агресивни стилови на возење.

Како да препознаете агресивно однесување на патот?

Овој облик на неприфатливо однесување вклучува различни манифестации, вклучувајќи игнорирање на сообраќајните знаци, прекумерна брзина, непочитување на првенството на минување и често предизвикување опасни ситуации со сообраќајни прекршоци. Но агресивното возење не се манифестира баш така, туку често е придружено со гестикулација, свирење, трепкање и вербални испади кон другите учесници во сообраќајот.
Истражувањата идентификуваа голем број фактори што можат да го поттикнат ваквото однесување зад воланот. Интересно е да се забележи дека иако повеќето луѓе јавно го осудуваат агресивното возење, тоа останува присутно, предизвикувајќи сериозни безбедносни и социјални последици. Агресивниот пристап на еден возач може да предизвика верижна реакција, поттикнувајќи ги другите учесници да се однесуваат на ист начин, создавајќи потенцијално опасни ситуации и зголемувајќи го ризикот од несреќи.
Агресивното однесување на патот може да се препознае преку неколку карактеристични знаци.
– Брзо и ризично претекнување: возењето значително над дозволената брзина и често изведувањето опасни маневри, заобиколувања, укажуваат на агресивно однесување.
– Изразување фрустрација: ако возачот често гестикулира, вика или користи непристојни зборови кон другите учесници во сообраќајот, тоа може да укаже на агресија.
– Свирење (употреба на сирена без причина): непотребното свирење или долго држење на сирената може да биде знак на незадоволство и агресивен став.
– Попречување на другите возачи: намерното попречување на другите возила, како што се блокирање ленти или намерно забавување, укажува на агресивно однесување.
– Невнимателно или опасно возење: игнорирањето на сообраќајните правила, како што е поминување на црвено светло или непочитување на првенството на минување, може да биде знак за агресивно возење.
– Употреба на груби гестови: возачите што користат груби гестови кон другите покажуваат агресија и фрустрација. Ова често може да се претвори во физичка пресметка.
– Викање и лутина: ако забележите дека возачот е крајно вознемирен, агресивно гестикулира или дури вика, тоа се јасни знаци на агресивно однесување на патот.
Препознавањето на овие знаци може да помогне да се избегнат конфликти и да се придонесе за побезбеден сообраќај за сите учесници.

Едукација на возачот за последиците од агресивното однесување

Воведувањето задолжителна едукација за последиците од агресивното однесување за време на процесот на обука на возачите може да придонесе за издигање на свеста за сериозноста на овој проблем, велат сообраќајните експерти.
– Дополнително, периодичните обуки на возачите за ризиците и последиците од агресивното возење може да бидат дел од обновувањето на возачката дозвола и потсетниците за важноста на безбедното однесување, особено по долгата забрана за возење. Зголемување на казните за агресивно однесување, вклучувајќи високи казни и привремено одземање на возачката дозвола, инсталирање дополнителен видеонадзор на сообраќајните раскрсници и имплементација на технологија за идентификување агресивни возачи може да го подобрат спроведувањето на сообраќајните прописи – велат тие.
Активното вклучување на сообраќајната полиција во патролирањето и следењето на агресивните возачи може да влијае како превентивна мерка и да го намали бројот на потенцијално опасни ситуации.

Интензивни јавни кампањи

Експертите велат дека на државните институции им останува да спроведат повеќе јавни кампањи што ги истакнуваат ризиците од агресивното возење. На некој начин, тоа може да придонесе за создавање јавна свест за штетните последици од ваквото однесување.
Развојот на мобилни апликации што обезбедуваат информации за моменталните состојби во сообраќајот и предупредувањата на агресивните возачи може да ја подобри свесноста на возачот.
Поставувањето информативни табли со пораки за последиците од агресивното возење на автопатиштата и на главните патишта може постојано да ги потсетува возачите на важноста од безбедно однесување.
Преку активното учество на училиштата и комплетниот образовен систем во едукацијата за безбедност во сообраќајот се создава генерација возачи со висока свест за одговорност кон себе и кон другите учесници во сообраќајот.
Мора да се развие и добра програма за психолошка поддршка за возачите што доживеале агресивни инциденти при возење.

И рентакар-агенциите можат да помогнат

Агенциите за изнајмување автомобили можат да организираат задолжителни едукативни сесии при подигање на возилото, нагласувајќи ја важноста од безбедноста и намалувањето на агресивното однесување на патот. Имплементацијата на технолошки решенија, како што е следењето на возила со ГПС, им овозможува на агенциите да ги следат стиловите на возење и да идентификуваат потенцијално агресивно однесување. Поставувањето јасни правила и услови од договорот што го осудуваат агресивното возење, со сериозни последици за кршење на тие правила, може да дејствува како пречка. Обезбедувањето информации за моменталните сообраќајни услови и предупредувањата за потенцијално опасни ситуации преку мобилни апликации може да ја подобрат свесноста на возачот. Поттикнувањето на возачите да ги решаваат несогласувањата на мирен начин и давање насоки како да се справат со стресни ситуации може да придонесе за намалување на конфликтите на патот.

Што е клучно?

Во борбата против агресивното возење, клучно е да се препознаат знаците на агресивно однесување, да се едуцираат возачите за последиците, да се заострат казните, да се имплементираат технолошки решенија, да се вклучи сообраќајната полиција и да се промовира јавната свест. Од друга страна, ако сте искрени со себе и препознавате ситуации што се дефинирани како агресивно возење, работете на самоконтрола. Агенциите за изнајмување автомобили можат да придонесат преку едукација, технолошки решенија и поставување јасни правила, подобрување на безбедноста на патиштата. Сите овие мерки заедно можат да создадат средина каде што агресивноста се намалува и безбедноста во сообраќајот станува императив.