На самиот врв на северен Квебек на канадскиот Арктик се наоѓа речиси совршен кружен кратер, полн со кристално чиста вода, кој може да се види и од вселената. Станува збор за кратерот Пингалуит, локално познат како Кристалното Око на Нунавик.
Кратерот е формиран кога метеор удрил во Земјата пред 1,4 милион години, што го прави едно од најстарите езера на западната хемисфера. Во кратерот може да се најдат слоеви на седимент стари стотици илјади години, а тој е полн со фосили и органски материи, кои кријат траги од историски климатски промени, а можеби дури и делови од загатката за идните климатски промени и животната средина.
Опкружен со површина осветлена од Месечината и исполнет со вода покриена со мраз девет месеци годишно, кратерот Пингалуит е едно од најдлабоките езера во Северна Америка (400 метри). Обрачот на кратерот се издига на околу 160 метри над околното земјиште и ја означува највисоката точка во регионот.
Кратерот Пингалуит е едно од најпроѕирните езера во светот, со видливост до 35 метри. На таквата бистрина на водата влијаат неколку фактори: во него не се влеваат реки или потоци, па водата се акумулира исклучиво од дожд и снег, а се губи само со испарување, поголемиот дел од годината е покриена со мраз, а најблиската човечка населба е околу 100 километри западно од кратерот.
Единствениот вид риба што живее во езерото е езерската златна рипка. Како оваа риба дошла до езерото е неодговорена мистерија бидејќи во него не се влеваат реки и водата се акумулира исклучиво од дожд и снег.