Количеството на пловечкиот морски мраз што го опкружува Антарктикот достигна најниско ниво досега, според Националниот центар за податоци за снегот и мразот.
Обемот на мразот се очекува да се намали уште повеќе пред да заврши годинешната летна сезона на топење.
Ветровите и потоплиот воздух и вода ја намалија покриеноста на само 1,91 милион квадратни километри на 13 февруари, што е пониско од претходниот рекорд од 1,92 милион квадратни километри, поставен на 25 февруари 2022 година.
Податоците од последните 40 години покажуваат голема варијабилност на обемот на мразот, но трендот на намалување во изминатите неколку години можеби укажува дека климатската криза конечно се манифестира во набљудувањата.
Три од последните рекордни години за намален морски мраз се случија во изминатите седум години: 2017, 2022 и 2023 година.