Најпознатата светска платформа за современа уметност „Фризе“ пишува за големата меѓународна изложба „Сè што ни е заедничко“, која може да се погледне во Музејот на современата уметност – Скопје до 23 февруари.
– Групната изложба во Музејот на современата уметност – Скопје обединува ромски уметници од цела Европа, за да ја истражат историјата на исклученоста, која, пак, ги истражува прашањата за бришење, исклучување и маргиналност на ромските заедници во различни европски политички контексти. „Сè што ни е заедничко“ го отвора сложениот универзум на хетерогениот идентитет на Ромите и прифаќањето на различностите – пишува во текстот објавен деновиве на платформата.
Изложбата „Сè што ни е заедничко“ се организира во рамките на 14-то европско номадско биенале за современа уметност „Манифеста“. Куратори на изложбата се Мустафа Асан, Мо Диенер, Мира Гаќина и Јованка Попова.
Музејот на современата уметност – Скопје e партнерскa институција на една од најзначајните манифестации за современа уметност, 14-то по ред европско биенале „Манифеста“. Уметници чии дела се изложени на оваа поставка се: Дилејн Ле Бас (Англија), Ахмет Кадри (Македонија), Сеад Казанџиу (Албанија), Лубош Котлар и Роберт Габрис (Словачка), Рома Џем Сешн уметнички колектив – Мустафа Асан, Мо Динер, Милена Петровиќ (Македонија/ Швајцарија/Србија), Нихад Нино Пушија (Босна и Херцеговина/Германија), Андре Јено Рацш (Германија), Емилија Ригова (Словачка), Цеија Стојка (Австрија), Ден Тарнер (Англија) и Дурмиш Ќазим (Македонија).
Музејот на современата уметност – Скопје е лоциран на простор што е органски дел од градската целина во која со години живее ромската заедница, која често е предмет на политичко и општествено исклучување, мисинтерпретации, шпекулации и предрасуди. Оттука, како што велат кокураторките на изложбата Мира Гаќина и Јованка Попова, темите со кои се занимаваат уметниците Роми во оваа поставка отвораат различни прашања поврзани со системското насилство врз Ромите и другите маргинализирани заедници, кризата на идентитетските политики, родовата нееднаквост, војната, мигрантската криза, холокаустот во однос на денешните светски ултранационалистички политички идеологии, потребата од различна политика на грижа…
– Целта на изложбата е да ја прошири политичката имагинација надвор од стереотипната претстава и преку споделено знаење од меѓународно познати и домашни уметници да артикулира поинакви начини на себепретставување и да ги централизира и направи видливи игнорираните и недостапни маргинализирани наративи за Ромите – велат Гаќина и Попова.
Изложбата отвора можност да се прашаме каков е светот кога е искусен, развиен и живеен од перспектива на разлики, што и како претставуваме, на кои гласови им даваме предност пред другите, што дознаваме за себеси преку спознавањето на другиот…
Оттука, преку различни прашања во однос на идентитетските политики со кои се занимаваат уметниците Роми, целта на изложбата е да им даде видливост на темите што се исклучени од доминантниот политички дискурс или се сметаат за неподобни во однос на етнонарцизмот и националните фетиши.
Овој проект се спроведува во рамките на проектот „Манифеста 14 Приштина“ – Западен Балкан и е кофинансиран од Европската Унија, а финансиски е поддржан од Министерството за култура.
За визуелниот идентитет на постерот се погрижи Јована Плотникова.