На Саемот на книгата во Скопје се одржа книжевен настан на кој беше претставено творештвото на писателот и преведувач Маринко Кошчец. Настанот се одржа на штандот на издавачката куќа „Антолог“. Модератор на настанот беше писателот Владимир Јанковски.
Маринко Кошчец (Загреб, 1967) дипломирал англиски и француски јазик и книжевност на Филозофскиот факултет во Загреб. Магистрирал во областа на семиологијата на универзитетот Париз VII и науката за книжевност на Филозофскиот факултет во Загреб. Во 2005 година докторирал со делото „Поетиката на Мишел Уелбек. Наратолошка, стилистичка и контекстуална анализа на опусот“. Работи како вонреден професор на Катедрата за романистика на Филозофскиот факултет во Загреб. Освен научни дела, пишува проза, есеи и критички текстови, а преведува и од француски и англиски јазик. Одржувал работилници за креативно пишување и работилници за книжевни преведувачи.
Ги објавил романите: „Остров под морето“ (1999), „Некој друг“ (2001, награда Меша Селимовиќ за 2002), „Вондерленд“ (2003, награда ВБЗ 2003), „Тоа малку песок на дланката“ (2005), „На сантиметар од среќата“ (2008), „Четвртиот човек“ (2011), „Во потрага за почетокот на кругот“ (2016) и „Сами“ (2021).
Според критичарите, еден од најважните аспекти на творештвото на Кошчец е начинот на кој тој го третира јазикот во своите дела. На стилско и јазично ниво, неговите прози изобилуваат со креативни и умешни решенија, при што речиси секоја реченица во неговите дела може да претставува осмислена целина и надвор од дискурсот и контекстот во кој е напишана, а секое нејзино вадење од текстот ја нарушува прецизната структура на целината во која е поставена. Кошчец е јазичен мајстор, врвен познавач на динамиката и стилистичките можности на јазикот.
Настанот е дел од резиденцијалниот престој на Маринко Кошчец во Скопје, поддржан од Европската мрежа за превод и книги „Традуки“.