Ознака: мултиетничка

Разликата меѓу мултиетничка заедница и мултиетничка држава

Добро е што привлекувате внимание на ваквото однесување (незнаење) на нашите политичари, кое е сè поприсутно не само кај нив туку и кај многу...

Зошто тезата за „функционална мултиетничка демократија“ е „наопаку поставена теза“

Наташа Котлар-Трајкова: Одбрана и истакнување на македонската национална, именска, историска и културна посебност, а не за квазиисториска нарација, заради „Бугари“ во Устав! Историчарката Наташа Котлар-Трајкова...