Ознака: КОМЕНТАРИ ОД ЧИТАТЕЛИ

КОМЕНТАРИ ОД ЧИТАТЕЛИ

Европејците ги користат предностите на бесплатниот јавен превоз Зоран Ташковски: Не е бесплатен превозот, туку правилно се искористени парите на граѓаните. Немаше кворум за расправа за...