Ознака: истоветна

Законот е еднаков за сите, зашто и одговорноста е истоветна

Славниот германскиот правен теоретичар Рудолф фон Јеринг истакнал дека Стариот Рим се ширел низ светот на три начини, и тоа прво преку своите војски,...