Ознака: ИСО 9001

Како до признаен сертификат

Целиот процес на добивање сертификат е следлив, транспарентен, видлив, непристрасен, компетентен и со негова правилна примена крајните потрошувачи добиваат позитивна слика и сигурност за...