Ознака: Факултет за туризам и бизнис логистика

Преглед на состојбите и предизвиците во туризмот – панел дискусија во...

Третата секција посветена на туризмот, беше отворена од проф. д-р Сашо Коруновски кој се задржа на новите технологии кои им овозможуваат на туристите подлабоко...

Преглед на состојбите и предизвиците во културата и културното наследство –...

Втората секција посветена на културата и културното наследство, беше отворена од проф.д-р Владимир Јаневски од Музичка академија при УГД, кој се задржа на значењето...

Состојбата и предизвиците во Бизнисот и економијата – панел дискусија во...

Во првата секција на панелот, посветена на Бизнисот и економијата, свои излагања имаа експерти кои дадоа свои видувања за состојбата на секциската тематика во...