Ознака: Дневен весник (Ед. бр. 25574)

Негативните ефекти на кофеинот во кафето

Медицински совет Голем број луѓе денот го почнуваат со филџан кафе, а на истиот начин ја одржуваат енергијата неколкупати во денот. Кофеинот помага кај концентрацијата,...

Уште еден случај на мајмунски сипаници во Србија

ВИРУСОТ СЕ ДОБЛИЖУВА ДО ГРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Во Србија е регистриран уште еден случај на зараза со мајмунски сипаници, вкупно шести досега, објави институтот за...

Проширувањето е (само една) геополитичка алатка!?

Она што е исклучително симптоматично во одлуката на Европскиот совет, во која им се доделува статус на земја-кандидат за членство во Европската Унија (ЕУ)...

Сите кризи ќе се сретнат во септември

Oд осамостојувањето на земјата наваму, македонската економија оствари разочарувачки бавен раст. Во периодот од 1993 до 2021 година, просечно годишно, реалниот раст на бруто-домашниот...

Како пишувал Марко Цепенков

Марко Цепенков е еден од најистакнатите македонски преродбеници во 19 век, коj со својата дејност ги афирмираше македонските особености, особено видливо во јазикот бидејќи...

Стремеж за зачувување на идентитетот и посебноста на македонскиот народ

Низ годините, Демирхисарско-слепченската летна школа под покровителство на манастирот „Св. Јован Претеча“ во Слепче се оформи во еден од најзначајните промотори на македонското културно,...

Ставот на Македонската православна црква -Охридска aрхиепископија (МПЦ-ОА)

Ми­тро­по­ли­тот прес­пан­ско-пе­ла­го­ни­ски г. Пе­тар сме­та де­ка не сме­е­ме да доз­во­ли­ме, се­га ба­рем во ова вре­ме ко­га сме авто­ке­фал­на цр­ква, не­кој да нѐ обез­ли­чу­ва и...

Францускиот предлог е во­вед во де­на­ци­о­на­ли­зи­ра­ње на Ма­ке­дон­ци­те и ко­ло­ни­за­ци­ја на...

Спо­ред ака­де­мик Ка­ти­ца Ќу­ла­вко­ва, на­ме­сто пре­го­во­ри со Европ­ска­та Уни­ја, до­би­ва­ме пре­го­во­ри со Со­фи­ја за ус­ло­ви што не мо­жат да би­дат ис­пол­не­ти и за пра­ша­ња...

Волстрит на колена, инфлацијата расте

Што најавува падот на берзанските индекси во САД и на европските берзи Инфлацијата во САД во јуни достигнала 9,1 отсто, највисокото ниво од 1981 година....

Да се избегне рецесијата зашто би следувала депресија

Порастот на инфлацијата ќе биде тежок системски удар за САД, но и за глобалната економија Сериозно предупредување беше искажано деновиве од страна на Меѓународниот монетарен...