Ознака: диспозиција

Позиција, опозиција, диспозиција – сите на избори

Ако се следи внимателно однесувањето на водечките партии и главните актери во политичкиот натпревар од почетокот на независноста до денешни дни, се наметнува прашањето...