Ознака: фељтон

Нова развојна банка (НДБ)

Дали е можна заедничка воена структура во рамките на БРИКС? БРИКС стана најголемиот предизвик за Западот досега, дури поголем и од оној на СССР...

Бизарноста на пропагандите во Македонија (1)

Во фељтонот се обработува еден сегмент од пропагандната војна во османлиска Македонија од крајот на 19 и почетокот на 20 век, кој досега не...

„Македонија на Македонците“

Македонската револуционерна борба од крајот на 19 и почетокот на 20 век и Илинденското востание земаат значајно место во колективното сеќавање на македонскиот народ...

За државниот референтен интерес од кривичноправна заштита на македонскиот национален идентитет...

Фељтон При проектирањето и димензионирањето на кривичноправната заштита на (елементите на) македонскиот национален идентитет, што подразбира и заштита на елементарните социјалноетички вредности на македонското општество...

Во потрага по идеи и решенија за здрав и одржлив град

Да се живее во Скопје, да се има статусот на „скопјанец“, согледано од повеќе аспекти на македонската реалност, ги наметнува прашањата дали е тоа...

Стратегија за решавање на проблемите во населбите на сиромашните

Да се живее во Скопје, да се има статусот на „скопјанец“, согледано од повеќе аспекти на македонската реалност, ги наметнува прашањата дали е тоа...

Идентитетот на градот во период на транзиција: Симболичка идентификација и социјална...

Градот сам по себе претставува симболика, сплет на елементи на културата, архитектурата, уметноста, но и елементи што го формираат секојдневниот живот, видливи или невидливи...

Демографски состојби, структура на население, густина на населеност…

Да се живее во Скопје, да се има статусот на „скопјанец“, согледано од повеќе аспекти на македонската реалност, ги наметнува прашањата дали е тоа...

Во потрага по идентитетот на градот: Културите просторно се допираат, но...

Да се живее во Скопје, да се има статусот на „скопјанец“, согледано од повеќе аспекти на македонската реалност, ги наметнува прашањата дали е тоа...

Карактеристики на животот во градот

Да се живее во Скопје, да се има статусот на „скопјанец“, согледано од повеќе аспекти на македонската реалност, ги наметнува прашањата дали е тоа...