Ознака: робовладетелство

Големиот инквизитор: глобализмот (4) (или новиот планетарен систем на робовладетелство)

Немилосрдно пророчки и прецизно. Тоа е тоа што го гледаме денес, сликата на новиот светски поредок на безличен глобализам во кој идентитетот на индивидуата...

Големиот инквизитор: глобализмот (3) (или новиот планетарен систем на робовладетелство)

Човек послушно куче, кај кое затапиле целосно инстинктите на неговата изворна природа, или човек зомби, модерен термин за личноста што го загубила целосно својот...

Големиот инквизитор: глобализмот (2) (или новиот планетарен систем на робовладетелство)

Впрочем, и демократијата со нејзините етатистички стеги и одбрана на капиталот и капиталистите, за што зборуваше и Маркс, таа со која толку многу се...

Глобализмот е робовладетелство

Денешниот глобализам има една единствена цел. Елитите треба да завладеат со светот сосема и целосно, а другите деведесет и пет отсто од популацијата да...