Ознака: Нада Поп-Јорданова

Без искусување голема тага нема креација

Нада Поп-Јорданова, академик „Генијалност и/или лудило“ е новата книга на професорката Нада Поп-Јорданова, која последниве години како членка на МАНУ исклучиво се занимава со научни...

Театарот носи силни социјални пораки

Нада Поп-Јорданова, академик, професорка, авторка Нада Поп-Јорданова е македонска научничка и професорка од областа на медицината, психологијата, психосоматиката и членка на МАНУ. Објавила над 400...

„Етика во невронауката“ – нова книга на академик Нада Поп-Јорданова

Македонската академија на науките и уметностите ја објави книгата на академик Нада Поп-Јорданова „Етика во невронауката“, која, како што посочува во предговорот академик Витомир...

Скриено во историјата: За психијатрискиот третман на хомосексуалната ориентација

Постои несомнена документација дека хомосексуалноста сѐ до 1973 година во Прирачникот за ментални болести е класифицирана како ментална болест. И јас лично, кога студирав...

Синдром на скршено срце

Во времето во кое живееме, кога постојат силни стресни ситуации, не треба да заборавиме да се заштитиме од преголеми дози адреналин и да ги...

Дали зависноста е мозочна болест или морален проблем

Многу често во современото живеење се соочуваме со проблемот на зависностите (најмногу од дроги, но и од алкохол, никотин итн.). Постојат главно два спротивставени...

Генетска условеност на личните карактеристики и предиспозиција за ментална болест

Отсекогаш постоела претпазливост кога се склучувале бракови, па се следела онаа народната „ниту куче не се зема од непознати родители, а камоли човек, земи...

Што вели невронауката за креативноста

Креативноста се дефинира како акт на преточување нови и имагинативни идеи во реалноста. Таа претставува способност светот да се перципира на нов начин, да...

Збор-два за синдромот burnout

Многу често денес ќе сретнете реченица во која за некого велат: тој напросто согоре на работата! Ова секогаш има некаква доза на сожалување, зашто...

Манифест за злоупотребата на Интернет во секојдневниот живот

Секоја нова технолошка алатка, измислена за побрза, подобра информација, одредена полза во општото образование и генерално за животот, освен позитивни, пројавува и негативни ефекти...