Ознака: „македонизам“

Какви се тие „Бугари“, кои имаат „македонска фабричка грешка“

Фолклористиката е како инфектологија: неможно е две култури да се допираат (Јуриј Лотман говори за „осмоза меѓу две семиосфери“), а да не се „заразат“...