Ознака: Глобализaм

Големиот инквизитор: глобализмот (2) (или новиот планетарен систем на робовладетелство)

Впрочем, и демократијата со нејзините етатистички стеги и одбрана на капиталот и капиталистите, за што зборуваше и Маркс, таа со која толку многу се...

Глобализмот е робовладетелство

Денешниот глобализам има една единствена цел. Елитите треба да завладеат со светот сосема и целосно, а другите деведесет и пет отсто од популацијата да...