Ознака: Аграр

На аграрот му треба длабока сеидба

Неопходно е властите да се заземат во рамките на своите ветувања и можности и да обезбедат услови за земјоделството да функционира без загуби и...

Аграрниот министер го спречи формирањето агроберза во Македонија!

Во јануари 1999 година беа воспоставени дипломатски односи со Тајван. Три-четири месеци подоцна во Македонија дојде група од околу дваесетина тајвански стручњаци, кои имаа...

Аграрот бара големи комбинати и помалку регулатива

Состојбата во земјоделството не е добра. И покрај субвенциите, резултати нема, а нема ниту партнерски однос меѓу производителите и откупувачите Недостиг од сезонски работници, недоволна...