Србија

По барање на народниот правобранител, српското министерство за образование побара издавачите да ја променат содржината на учебниците за осмо одделение во основно училиште во кои се негира постоењето на хрватскиот јазик, што беше оценето како голем чекор напред од раководството на хрватското малцинство. Во дефиницијата за поделба на јужнословенските јазици во српските учебници се наведува дека Хрватите, Бошњаците и Црногорците користат српски јазик, но го нарекуваат хрватски, босански и црногорски.
Од Министерството наведуваат дека на издавачите им биле испратени упатства за промена на дел од содржината според кои поделбата на јужнословенските јазици треба да се прикажува преку наративно објаснување, без табела или список. Од Министерството за образование понатаму наведуваат дека на издавачите им е наложено до 15 мај да поднесат барање за да се утврди дека новото издание на одобрениот учебник содржи амандмани.
Исто така, од издавачот беше побарано „да ги обезбеди сите примероци од учебниците што сѐ уште се на пазарот, со корекција на објавениот текст во форма на испечатена коригирана страница прикачена на постојната страница во учебникот“.
Министерството тоа го направи по барање на народниот правобранител Зоран Пашалиќ, кој во јануари побара повлекување од употребата на учебниците на српски јазик за осмоодделенците поради прекршување на правата на националните малцинства.
По повод најавата за измени на спорните учебници, претседателката на Хрватскиот национален совет, Јасна Војниќ, изјави дека е позитивно изненадена од постапките на државните органи на Србија. Таа појасни дека досега имало голем број случаи на дискриминација и неспроведување на владеењето на правото, на кои српските институции речиси никогаш не реагирале или реагирале на начин што го прекршува сопственото законодавство.