ПРВЕНСТВО НА МАКЕДОНИЈА И ФИС-КУП

На првенство на Македонија и на ФИС-купот на Попова Шапка учествуваа натпреварувачи од Македонија, Србија, Бугарија, Грција и од Романија. На национално ниво за распределба на медалите се земаа предвид само резултатите на македонските сноубордисти
На Попова Шапка се одржа првенство на Македонија во сноуборд и ФИС-куп за 2023 година, во организација на Скијачката федерација на Македонија (СФМ), Меѓународната скијачка федерација (ФИС) и сноуборд-клубот ХМКД, со учество на натпреварувачи од Македонија, Србија, Бугарија, Грција и од Романија, во олимписката дисциплина велеслалом во машка и во женска конкуренција. На национално ниво за распределба на медалите се земаа предвид само резултатите на македонските сноубордисти.
Во ка­те­го­ри­ја­та де­вој­чи­ња до 10 го­ди­ни по­бе­ди Бе­ла За­рап­чи­е­ва, кај мом­чи­ња­та до 10 го­ди­ни Ди­ми­тар Ка­цар­ски и до 14 го­ди­ни Евге­ниј Ри­стев­ски. Во жен­ска кон­ку­рен­ци­ја три­ум­фи­ра Ева Башоска, вто­ра бе­ше Сања Спасовска, а тре­та Неда Добреска, ме­ѓу девет нат­пре­ва­ру­вач­ки. Во ма­шка кон­ку­рен­ци­ја нај­брз бе­ше Але­ксан­дар Ка­цар­ски, втор е Томас Дебаловски, а тре­то­то ме­сто го освои Бојан Андонов, во кон­ку­рен­ци­ја на 13 учес­ни­ци.
– На државното првенството на Попова Шапка, од нашиот клуб Скопје, кој е млад, формиран пред две години, учествуваа шест натпреварувачи, Томас Дебаловски, Миа Џагора, Бела Зарапчиева, Јован Јовановски, Марко Николовски и Према Нарајан Садиковиќ, под менторство на тренерот Томас Дебаловски. Натпреварите од ваков карактер се пожелни и корисни за натпреварувачите да се одржуваат низ целата сезоната повеќе пати, со што би се кренал овој спорт на повисоко ниво, како и повеќе да се информира за овој спорт, а со тоа и да се создаде многу поголем интерес меѓу младите сноубордисти, посебно кај децата до 10 години – вели тренерот и активен натпреварувач на клубот Скопје, Дебаловски. Г.И.

Томас Дебаловски и Бела Зарапчиева/Фото: Фејсбук