Промоција на „Варшавската срна“ од Мимоза Ристова

Новиот роман „Варшавската срна: трите љубови на Марија Склодовска Кири“ од Мимоза Ристова ќе биде промовиран денеска, во 19 часот, во Музејот на град Скопје. Промоторка на книгата, која е во издание на „Арс либрис“, ќе биде уредничката Оливера Ќорвезироска.

Романот се темели на некои општопознати факти и настани врзани со животот и делото на сопружниците Марија Склодовска Кири и Пјер Кири. Поврзувањето на фрагментираните фактографски сознанија во едно единствено живо и интегрално ткиво, Ристова го извела преку креативно пополнување на празнините со колоритна мрежа од имагинарни детали за нивните приватни животи. Таа направила книжевна реанимација на тие совршени ликови преку неиспишаните биографски елементи врзани со љубовта, страста, неправдата, шовинизмот, смртта и духовите на протагонистите.

– Од неколку познати фактографски податоци за личната историја на Марија Кири, Мимоза Ристова има исткаено една романескна таписерија пред која стоите со широко отворени очи, љубопитно, по своја волја и со уживање го следите текот на настаните. Романот е читлив, не затоа што допушта површен тривијален пристап, туку затоа што го задржува вниманието со својата раскажувачка хармонија, последователност, живописност и драматичност. Приказната се одвива хронолошки, линеарно, нејзината историско-биографска предлошка е познато, би се рекло, општо место во светската култура, а сепак романот е единствен, интересен, возбудлив, впечатлив – вели во поговорот на книгата академик Катица Ќулавкова.

Мимоза Ристова е универзитетски професор, научник, колумнист, романописец, драмски писател и борец за човековите права. Авторка е на универзитетски учебници по електромагнетизам и електроника. Коавторка е на повеќе учебници по физика за основно и за средно училиште. Има објавено повеќе од сто научни публикации, од кои над 80 во списанија со импакт-фактор. Ристова има објавено и неколку литературни остварувања, романи, збирка кратки раскази и драми, од кои најпознати се насловите „Оскар за статуетката Мочко“, „Рашо го спасува светот“, „Серија од мајки“ и други.