КОНКУРС ЗА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И ВОЗРАСНИ

Издавачката куќа „Феникс“ од Скопје распишува Конкурс за литературни и ликовни творби на темата „Културно наследство“, односно културни и историски личности, споменици и знаменитости.
На конкурсот може да учествуваат деца и ученици од сите возрасти и можат да испратат неограничен број свои творби. Исто така, на конкурсот може да учествуваат и возрасни автори од сите возрасти. Конкурсот ќе трае од 20 септември до 10 октомври 2023 година.
Најдобрите учесници ќе добијат награди – книги.
Литературните творби (песните, расказите, пиесите) и ликовните творби (цртежите) треба да се испраќаат или да се достават лично на следнава адреса:

ИЗДАВАЧКА КУЌА „ФЕНИКС“
ул. „Костурски херои“ бр. 35
1000 Скопје