Со промовирање нови квалитетни производствени сили и остварување на визијата за висококвалитетен развој, Кина го направи развојот попаметен и позелен не само за себе туку и за целиот свет

За новите квалитетни производствени сили на Кина

Подобрувањето на квалитетот на урбаниот воздух е постојан напор за Најроби, главниот град на Кенија. За да придонесе за овој напор, претприемачот Џит Батачарја ја основа првата компанија за електрични автобуси во Кенија, „Басиго“, за да го електрифицира јавниот транспорт во Најроби, кој сочинува 40 отсто од патувањата направени во градот и е главен придонесувач за загадувањето на воздухот.
„Басиго“ ја започна својата работа со увоз на два автобуса со 25 седишта од кинескиот гигант за електрични возила (ЕВ) БИД во март 2022 година. Денес сѐ повеќе и повеќе електрични возила од кинеско производство му се приклучуваат на возниот парк на „Басиго“ за да му понудат квалитетна услуга на кенискиот народ, истовремено ублажувајќи го проблемот со квалитетот на воздухот во нивниот главен град.
Електричните возила произведени од кинеските производители на автомобили се симбол на новите квалитетни производствени сили на Кина, што е клучен збор за време на годишните „две сесии“ во Кина годинава. Овој релативно нов концепт го нагласува постојаниот стремеж на Кина за висококвалитетен развој, таков што ги става луѓето во преден план, им дава приоритет на технолошките иновации и ги следи високите еколошки стандарди. Под доследно водство на таквата филозофија, Кина ги помина едноподруго пресвртниците во своите успешни развојни приказни.