Како дел од новото истражување што го спроведе „Морнинг консалт“ во САД, родителите забележале дека менталното здравје на нивните семејства се влошило за разлика од периодот пред пандемијата. Онаму каде што 78 отсто од семејствата се чувствуваа „добро“ пред пандемијата, само две години подоцна тој удел се намали на само 60 отсто.
Според „Морнинг консалт“, причините на родителите за падот на сопственото ментално здравје се сведуваат на „лични финансиски борби, состојбата на ковид-19, општа неизвесност, смрт или болест блиска до семејството, прашања за загриженост за децата или работата“. Во меѓувреме, тие објавија дека главните причини за загриженост за нивните деца за време на пандемијата вклучуваат несигурност, пријателства и училишна работа. Родителите детално наведоа како и нивните пријатели го чувствувале товарот во изминатите неколку години. Истражувањето покажа дека 78 отсто од родителите мислеле дека нивните пријатели се чувствувале „добро“ пред пандемијата, наспроти само 66 отсто сега.