Со воспоставување на платформата, на домашните поединци и претпријатија што планираат да инвестираат во странство ќе им се овозможи полесен пристап до меѓународните конвенции и инвестициската клима во странство

Олеснување на инвестициската клима во странство

Во Кина се работи на воспоставување онлајн платформа што ќе им помогне на инвеститорите да ги разберат финансиските закони во странство и правилата на надворешниот пазар за Пекинг да ја зајакне судската заштита во меѓународните финансии. Суе Фенг, потпретседател на Финансискиот суд во Пекинг, рече дека ако се воспостави платформата, на домашните поединци и претпријатија што планираат да инвестираат во странство ќе им се овозможи полесен пристап до меѓународните конвенции и инвестициската клима во странство. Во врска со платформата како клучна за спроведување на барањето на централното раководство за промовирање на владеењето на правото дома и во странство, Фенг рече дека тоа ќе биде ефикасен начин за инвеститорите да ги спречат финансиските ризици и да ја подобрат судската ефикасност во постапувањето со случаите поврзани со странство.
Платформата, која заеднички ќе ја градат судот и финансиските администрации, вклучувајќи ги и оние во банкарството и осигурувањето, ќе ѝ помогне на земјата да создаде пазарно ориентирана, законска и меѓународна деловна средина.

Цели на судот

Меѓу другото, судот ги засили напорите за едукација на судиите преку зголемување на соработката со правните факултети и академиите низ земјата за да го подобри професионализмот во справувањето со финансиските случаи за прашања што вклучуваат клиенти во странство. Судот што е специјализиран за сослушување тужби поврзани со финансии беше отворен во Пекинг на 18 март 2021 година и има цел да ѝ помогне на Кина да го зајакне финансискиот надзор, да спроведе финансиски реформи, да спречи финансиски ризици, да го подобри справувањето со монетарните спорови и да го зајакне меѓународното влијание на кинеското правосудство.
За да му служи на градењето на центарот за финансиски менаџмент во земјата, Ли Јанхонг, друга потпретседателка на судот, рече дека започнале повеќе од 50 проекти за соработка со 36 сектори, како што се оние за финансиски надзор, инфраструктура и академии, како заедничка сила да се справи со комплицираните финансиски проблеми со владеење на правото. Судот исто така обезбеди удобни правни услуги за странките со отворање „пладневна судница“ и „вечерна судница“, за да им помогне на вработените што имаат тешкотии да присуствуваат на судењата во текот на работното време за да ги решат финансиските проблеми во слободното време.
Судот исто така формира група од 32 финансиски експерти да работат со судиите за да се соочат со новите предизвици во финансиската индустрија и да се погрижат дека случаите може да се сослушаат на попрофесионален начин. Судот на средно ниво главно ги покрива финансиските граѓански и управни спорови во капиталот што вклучува хартии од вредност, осигурување, банкарски картички и договори за финансиски заеми.