Ултрабогатите, воглавно, живеат во Северна Америка, Азија и во Европа. Најголем дел од луѓето со богатство од преку 500 милиони долари доаѓаат од САД, односно 1.830 мултимилионери од вкупно 6.620 во светот, според податоците на годишниот извештај за богатство.