Современ одблесок / Фото: Маја Јаневска-Илиева

Прозорец – застаклен отвор во ѕидот што го отвора поглед кон надвор и врши поврзување на внатрешниот со надворешниот амбиент.

Конфуциј вели: Јас живеам во многу мал дом, но мојот прозорец гледа кон широк свет.

Низ фотографиите да видиме како светот однадвор ги гледа прозорите, излозите и одблесоците.

Ако очите се прозорците на душата, дали прозорците на фасадите на градот се душата на Скопје?