Денеска на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола се избира нов ректор.
По завршувањето на мандатот на досегашниот ректор, д-р Сашо Коруновски, за нов ректор на Универзитетот конкурираа петмина кандидати: д-р Верица Данчевска, д-р Злате Димковски, д-р Јове Кекеновски, д-р Љупче Кочоски и д-р Игор Неделковски.
Сите се редовни професри на унивезритетот.
Според претседателот на изборната комисија проф. д-р Љупчо Кеверески изборните резултати ќе се знаат денеска попладне.
М.М.