Фото: Макфакс

Одржана свечена седница во Собранието по повод 8 Март

Одржана е свечена седница во Собранието по повод одбележување на 8 Март, како и одбележување 20 години од постоењето на клубот на пратенички. Настанот со воведно обраќање го отвори претседателот на Собранието, Талат Џафери. Воведно обраќање имаше и министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска.

– Се гордеам што сум дел од континуираните активности што се преземаат за унапредување на родовата еднаквост во изминатите две децении и постигнатите резултати од аспект на законодавството, политиките и стратешките документи, кои се поврзани токму во областите од родовите прашања – рече Тренчевска.

Во своето обраќање министерката се осврна историски на законската регулатива почнувајќи од првиот Закон за еднаквите можности донесен 2006 година и надоврзувајќи се на Законот за буџетите од 2022 година, кој, според Тренчевска, гарантира дека родовата перспектива е дел од секој буџет и дека буџетите ќе ги отсликуваат приоритетите, потребите и интересите и на жените и на мажите.

Тренчевска се осврна и на стратегиите и акциските планови.

– Покрај законската рамка, изминатиот период континуирано се работи на креирање стратегии и акциски планови, кои директно се насочени кон унапредувањето на родовата еднаквост. Првата национална стратегијата за родова еднаквост донесена во 2013 претставува прв ваков стратешки документ во државата, во кој се дефинирани стратешки цели во 10 области за унапредување на родовата еднаквост – истакна Министерката.

Таа посочи дека во 2022 година беше донесена и националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2022 – 2026 и акциски план 2022- 2024 година, чии фокус е намалување на дискриминацијата по било кои основи во сите области на општественото живеење.

На свечената седница се обратија и пратеничките Гордана Силјановска-Давкова, Лолита Ристова, Рина Ајдри, Снежана Калевска-Ванчева, Благица Ласовска, Маја Морчанин, Илире Даути, Жаклина Пешевска и Моника Зајкова.