Махдие Сабакар, Иран
Слава Казаневски, Украина
Луис Дешемејкер, Белгија
Шахид Атикула, Авганистан
Тошо Борковиќ, Србија
Мојмир Михатов, Хрватска