Судските власти во Грција го регистрираа Центарот за македонски јазик во Грција како невладина организација, со што се отвори патот за негување и зачувување на македонскиот јазик во соседната држава.
Невладината организација поднесе барање за нејзина регистрација, кое беше одобрено од страна на судот на 28 јули 2022 година, а одлуката беше објавена во Билтенот за судски одлуки и публикации на 7 ноември 2022 година.
Последните административни работи поврзани со регистрацијата беа завршени минатата недела, при што судот официјално го одобри и статутот на организацијата. Меѓу другото, Центарот за македонски јазик во Грција упатува јавна благодарност до адвокатот Кирос Спондис, за успешното окончување на целата постапка за регистрацијата и впишувањето на нашата организација во судскиот регистар на невладини организации.
Во случајов станува збор за прва невладина организација во Грција што директно ќе се грижи за македонскиот јазик и која законски е регистрирана од страна на грчките државни органи. Овој чин претставува де факто признавање на македонското говорно население во Грција.
Особено важен факт е што судската документација официјално ја наведува организацијата со нејзиниот назив на македонски јазик, притоа користејќи го и македонското кирилично писмо.
Одлуката на судот претставува прво официјално признавање на македонскиот јазик во Грција од државните органи по пописот на населението во Грција спроведен во 1920 година, кога македонскиот јазик бил наведен како јазик што го зборува дел од населението во одредени региони.
Ваквото достигнување не претставува крај, туку почеток на кампањата за целосно признавање на македонскиот јазик во Грција. Затоа, Центарот за македонски јазик во Грција во наредниот период ќе се насочи кон исполнување на своите цели од статутот, кои го предвидуваат следново:
– изучување на македонскиот литературен јазик од страна на граѓаните на Грција, преку интернет-страница;
– поддршка на заложбите за идно воведување на македонскиот литературен јазик како изборен предмет во јавните училишта (основни и средни) и универзитетите во Грција, кои се наоѓаат во регионите Западна Македонија, Централна Македонија и Источна Македонија и Тракија;
– поддршка на заложбите за идно формирање на педагошки училишта/одделенија во рамките на постојните универзитети во Грција за обука на наставници по македонски јазик, како и за изработка на наставни програми и наставни материјали.
– Ги повикуваме сите говорители на македонскиот јазик и неговите богати дијалекти во Грција, како и сите демократски ориентирани граѓани во државата, да ни се придружат во нашите напори за постигнување соодветно и официјално признавање, кое сите ние го заслужуваме – соопштуваат од Центарот на македонскиот јазик во Грција. Н.М.