Фото: Маја Јаневска-Илиева

Македонија е меур – систем затворен самиот во себе, додека властодршците газат и уништуваат сè пред себе само заради задоволување на ситни лични интереси. Сè повеќе станува извесно местото на науката во македонското општество и ставот што го наметнува естаблишментот, со премолчаната, но јасно препозната максима: Научни проекти – каква глупост!, пишува Љупчо Коцарев, претседател на МАНУ.

Отвореното писмо прочитајте го во утрешниот број на „Нова Македонија“ (15 ноември 2023 година)